Tanzania 2018-06-20T18:05:06+00:00

Med 32 % af landet udlagt som naturreservater, hele fire optag på UNESCO’s verdens naturarvsliste og fire optag på UNESCO’S verdens kulturarvsliste, er Tanzania ikke blot af de bedste safarilande i verden, men også et af de vigtigste lande på det afrikanske kontinent at besøge for kultur og historie interesserede.

Den lange kyststrækning mod de indiske ocean og de mange paradisøer, Unguja (Zanzibar), Pemba og Mafia m.fl. gør endvidere Tanzania til et sandt badeparadis.

Hovedstad: Dodoma (største by og delvist fungerende hovedstad, dog Dar es Salaam)

Areal: 947.300 km2 (heraf 61.500 km2 sø og hav), eller ca. 21 gange større end Danmark

Befolkningstal: Ca. 42 millioner

Tidszone: GMT+3, en time foran Danmark ved sommertid, 2 ved vintertid

Valuta: Tanzaniske shillings. For 1 krone får man ca. 310-320 tsh og for en US-dollar ca. 2.200 ths.

Sprog: Kiswahili og engelsk er de officielle, dertil tales der flere forskellige stammesprog med bantu-oprindelse, udover kimasai

Religion: 40-45% er kristne, 35-40% er muslimske, hertil et mindretal af hinduer og en lang række af lokale stammereligioner

Klima: Klimaet i Tanzania varierer fra varmt og fugtigt ved kysten, til mere tempereret klima i det højereliggende centrum af landet. Tanzania har to regntider. en lang og tung fra udgangen af marts til godt ind i marts, og en kortere og lettere omkring november. Regntiderne er dog ikke til hinder for en fantastisk rejse til Tanzania – tvært i mod.

Menneskehedens vugge

Arkæologiske fund i Tanzania indikerer at Østafrika var hjemsted for de første mennesker på jorden, da man i området omkring Oldupai Gorge i Ngorongoro Conservation Area har fundet de indtil videre ældste tegn på det nulevende menneske. Dette takket være årtusinders lagring af vulkansk materiale.

Området har været underlagt omfattende arkæologisk forskning i over 80 år, og har givet en lang række beviser for menneskelig udvikling og menneskelig miljødynamik, der samlet set strækker sig over et tidsrum på næsten fire millioner år til den tidlige moderne æra. Beviserne omfatter fossile fodspor ved Laetoli, som er forbundet med udviklingen af humant bipedalisme (evnen til at gå, stå og løbe på to ben), en række forskellige udviklende homininarter inden for Oldupai-slugten, en tidlig form af Homo sapiens ved Lake Ndutu og i Ngorongoro krateret beviser for hvordan overgangen fra stenteknologi til brugen af jern foregik.

Området er fortsat af stor arkæologisk betydning, da man mener at her stadig er potentiale for at afsløre langt flere beviser om moderne mennesker – herunder anatomi, adfærd og menneskelig økologi.

Den 3. oktober 2017 indviede Tanzanias første kvindelige vicepræsident Samia Suluhu Hassan (15. nov. 2015 -) et nyt museeum ved Oldupai Gorge, hvilket er et besøg værd, hvis man interesserer sig for menneskets udvikling og/eller er på safari i Serengeti eller Ngorongoro. Med guider ansat ved museet er det muligt at komme tæt på nogle få udvalgte arkæologiske sites i området.

Landets historie kort

Man mener at de første arabere ankom til Kaole og det nuværende Bagamoyo allerede omkring år 1000. Araberne bedrev handel med guld og elfenben, samt slaver som de primært solgte som  arbejdskraft til de arabiske lande og kryddernellike-plantagerne på Zanzibar øerne.

Senere begyndte også europæerne at interessere sig for Tanzania. Indtoget skete med våben og en magt, der fik det til at syntes som om europæerne opdagede et uberørt land beboet af primitive. Portugiserne blev de første europæere der drev handel i det østafrikanske område. De blev dog senere trængt fra territoriet af araberne.

I årene 1884-1891 etablerede tyskerne sig i territoriet og skabte Deutsch-Ostafrika, som omfattede det vi i dag kender som Rwanda, Burundi og Tanzania. Det var især efter at Tysklands suverænitet blev anerkendt af de øvrige europæiske kolonimagter på en konference i Berlin i 1886, at koloniens udvikling for alvor tog fart.

Efter første verdenskrig overgik Tanzania fra at være en tysk koloni til at være under britisk protektorat. Mange så det engelske styre som en kolonimagt på samme niveau som tyskerne, og med FN’s opbakning opnåede Tanganyika natten mellem den 8. og 9. december 1961 sin uafhængighed. Frihedens dag, Uhuru Day, fejres hvert år den 9. december som en offentlig helligdag.

Den 26. april 1964 indgik Tanganyika i politisk union med Zanzibar, og den forenede republik Tanzania blev skabt. Tanzanias første præsident var Julius Kambarage Nyerere, den siddende premierminister for Tanganyika siden uafhængigheden i 1961. Mwalimu (læreren) Nyerere var en respektfuld og respekteret leder af hele folket, som med focus på frihed og fællesskab, førte den nye republik Tanzania gennem en massiv udvikling frem til hans tilbagetrækning i 1985. Nyerere døde den 14. oktober 1999 i London og i dag mindes tanzanierne Nyerere med en årlig national helligdag den 14. oktober.

Nyerere samlede hele folket og gjorde dét stolt. Hvilket også ses i deres nationalsymboler – herunder flaget, Uhuru Torch (frihedens lys), våbenskoldet, samt Tanzanias nationaldyr, giraffen, som er beskyttet ved særlig lov.

For tanzanierne er giraffen et yndefuldt dyr, hvis lange hals repræsenterer evnen til at være visionær, med udgangspunkt i sin fortid og nutid. Giraffen minder derfor tanzanierne om at øge deres indsigt, ved at betragte livet fra alle vinkler, samt at bruge sin styrke og fleksibilitet til at skabe forandringer på både det fysiske, mentale og åndelige plan.

Coat of Arms

Den centrale del af våbenskjoldet er krigerskjoldet, som er præget af en gylden øverste del efterfulgt af Tanzanias flag og en rød, hvorunder der er bølgende bånd i blå og hvid.

Den gyldne del repræsenterer mineralerne i Tanzania. Den røde del under flaget Afrikas frugtbare røde jord og de bølgende bånd land, sø, søer og kystlinje. Selve skjoldet står på en illustration af Mount Kilimanjaro.

Skjoldet styrke repræsenteres ved elefantstødtænderne. Selve skjoldet støttes af en mand og en kvinde, hvilket symbolisere samarbejde, køn og ligestilling iblandt befolkningen. Ved fødderne symboliserer kryddernelliken ved mandens fødder til venstre, samt bomuldsplanten ved kvindens fødder til højre, Tanzanias landbrugsmuligheder.

Skjoldets brændende fakkel, Uhuru Torch, symboliserer frihed, oplysning og viden. Faklen blev første gang tændt på toppen af Kilimanjaro, på Uhuru Peak i 1961. Symbolsk for at kaste lys over landet og over grænserne, for at bringe håb hvor der er fortvivlelse, kærlighed hvor der er fjendskab og respekt hvor der er had. Faklen tændes én gang årligt i én af Tanzanias regioner og bæres af løbere gennem landet, for at minde tanzanierne om deres pligt til at beskytte friheden, fællesskabet og freden.

Spyddet på skjoldet symboliserer at friheden skal forsvares og den krydsede økse- og hakke, de værktøjer som folket skal opbygge og udvikle republikken med.

Selve Tanzanias flag blev indført ved sammenlægningen i 1964. Flaget er en kombination af TANU-partiet i Tanganyikas grønne og sorte flag, samt Afro-Shirazi partiet på Zanzibars grønne, sorte og blå flag. Farverne blev kombineret diagonalt, så ingen skulle have forrang. De tilføjede gule striber symboliserer mineralrigdom, den grønne farve landet, den sorte folket, og den blå Zanzibar og havet.

Våbenskjoldets påskrift “Uhuru na Umoja” betyder frihed og fællesskab.